Kiểm soát nhiệt độ
Phòng thí nghiệm của chúng tôi ra đời lần đầu tiên vào năm 2013. phương pháp lắp đặt kính truyền thống, để các tòa nhà hiện đại tạm biệt kiểu che nắng kiểu treo truyền thống bên ngoài, và thể hiện một mặt đẹp hơn cho các tòa nhà hiện đại và thời thượng.