Bệnh viện da Thượng Hải

Lượt xem : 1502
Cập nhật thời gian : 2022-05-11 14:11:17

Hạng: Tòa nhà văn phòng hạng A

Diện tích nguyên liệu: 800m²

Loại vật liệu: điều khiển nhiệt độ, điều khiển ánh sáng, vật liệu chống cháy

Có liên quan Tin tức
Đọc thêm >>
Tòa nhà UnionPay Thượng Hải Tòa nhà UnionPay Thượng Hải
May .11.2022
Dự án: Tòa nhà UnionPay Thượng Hải Hạng: Tòa nhà văn phòng hạng A Diện tích: 800m² Loại vật liệu: Kiểm soát nhiệt độ, Kiểm soát ánh sáng, Vật liệu chống cháy
Khu đổi mới hợp tác Trùng Khánh - Cơ sở ươm tạo công nghiệp chung Tòa nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học Khu đổi mới hợp tác Trùng Khánh - Cơ sở ươm tạo công nghiệp chung Tòa nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học
May .11.2022
Loại vật liệu: Thủy tinh đổi màu được kiểm soát nhiệt độ (nhiệt định hướng) Diện tích vật liệu: 4500m² Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2022
Trung tâm đổi mới Trùng Khánh, Học viện Công nghệ Bắc Kinh Trung tâm đổi mới Trùng Khánh, Học viện Công nghệ Bắc Kinh
May .11.2022
Loại vật liệu: Kính đổi màu được kiểm soát nhiệt độ (nhiệt độ) Diện tích vật liệu: 9000m² Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2022
Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Giáo viên Côn Sơn Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Giáo viên Côn Sơn
May .11.2022
Hạng: Hạng A Diện tích vật liệu: 202m² Loại vật liệu: Thủy tinh đổi màu được kiểm soát nhiệt độ (nhiệt định hướng)