Khu đổi mới hợp tác Trùng Khánh - Cơ sở ươm tạo công nghiệp chung Tòa nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học
Loại vật liệu: kính mờ đổi màu được kiểm soát nhiệt độ (cảm ứng nhiệt) Diện tích vật liệu: 4.500 m² Ngày hoàn thành: Tháng 3 năm 2022 Kích thước sản phẩm: 1484 * 1484 Cấu trúc sản phẩm: 6 + 2M + 6 trong suốt cao LOW-E + 12A + 6 + 1.14 PVB + 6 (kính siêu trắng) Tỷ số truyền ánh sáng nhìn thấy Tv: 0,88 (trong suốt), 0,13 (nguyên tử hóa) Hệ số nhiệt mặt trời SHGC: 0,74 (trong suốt), 0,25 (nguyên tử hóa) Hệ số truyền nhiệt trung tâm K [W / m2 K]: 4,69
 1