Khu đổi mới hợp tác Trùng Khánh - Cơ sở ươm tạo công nghiệp chung Tòa nhà phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học


Diện tích nguyên liệu 4500m²

Kích thước kính: 1366 * 3285

Mô hình kính: Điểm thay đổi nhiệt độ của kính làm mờ thay đổi màu được kiểm soát nhiệt độ 35 ± 2 ℃

cấu trúc kính: 8mm trắng cường lực + 2M + 8mm cường lực LOW-E (bạc kép) + 12Ar + 8mm cường lực siêu trắng

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 61 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0. 18 Trước khi đổi màu≤0. 42

hệ số truyền nhiệt: ≤1. 44 W / (m² · K)

cấu trúc kính: 10mm cường lực siêu trắng + 2M + 10mm cường lực LOW-E (bạc kép) + 12Ar + 10mm cường lực siêu trắng

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 61 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0. 18 Trước khi đổi màu≤0. 42

hệ số truyền nhiệt: ≤1. 44 W / (m² · K)