Tòa nhà Trung tâm Đào tạo Giáo viên Côn Sơn

Lớp: Lớp A

Diện tích nguyên liệu: 202m²

Loại vật liệu: thủy tinh đổi màu được kiểm soát nhiệt độ (nhiệt độ)