Trung tâm đổi mới Trùng Khánh, Học viện Công nghệ Bắc Kinh

  Diện tích nguyên liệu 9000m²

Kích thước kính: 1508 * 2570

Mô hình kính: Điểm thay đổi nhiệt độ của kính làm mờ thay đổi màu được kiểm soát nhiệt độ 35 ± 2

cấu trúc kính: 6mm trắng + 2M + 6mm trắng (KNG156) + 12Ar + 6mm trắng + 1.52PVB + 6mm trắng

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 50 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0. 18 Trước khi đổi màu≤0. 26

hệ số truyền nhiệt: ≤1. 44 W / (m² · K)

cấu trúc kính: 6mm cường lực siêu trắng + 2M + 6mm cường lực siêu trắng (KNG156) + 12Ar + 6mm cường lực siêu trắng

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 50 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0. 18 Trước khi đổi màu≤0. 26

hệ số truyền nhiệt: ≤1. 44 W / (m² · K)

cấu trúc kính: 6mm cường lực siêu trắng + 2M + 6mm cường lực siêu trắng (KNG156) + 12Ar + 6mm cường lực siêu trắng + 1,52PVB + 6mm cường lực siêu trắng

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 48 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0,18 Trước khi đổi màu≤0,2 5

hệ số truyền nhiệt: ≤1,4 0 W / (m² · K)