Tòa nhà UnionPay Thượng Hải

Diện tích nguyên liệu: 800 m ²

Kích thước sản phẩm: 2000 * 1000
Điểm thay đổi nhiệt độ kính làm mờ thay đổi màu được kiểm soát nhiệt độ 35 ℃

Cấu trúc sản phẩm: 8 + 2M + 6 + 1.52PVB + 6 (Kính siêu trắng)

Thông số kính: tỷ lệ truyền ánh sáng nhìn thấy: 85 %

Hệ số nhiệt của quang năng: Sau khi đổi màu≤0. 25 Trước khi đổi màu≤0. 74

hệ số truyền nhiệt: ≤4,69W / (m² · K)